Политика за защита на личните данни

Обработване на личните данни на потребителите

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани, съгласно действащото законодателство за следните цели:

  • за да отговорим на Вашите запитвания;
  • за да подобрим нашето обслужване;
  • за нашите собствени цели, свързани с администрацията или осигуряването на по-високо качество на услугата;
  • за други цели, които са описани на уебсайта на здравно-информационния портал.

Защита на личните Ви данни

Предоставените от Вас информация и лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в законоустановените случаи за това.