Certificate Validation / Проверка на сертификат

Тук може да бъде направена проверка за валидността на сертификати за ваксиниране, издадени от Министерство на здравеопазването на Република България.

Here you can validate certificates of vaccination issued by the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria.