07.022022

Предвид острия недостиг на здравни служители в борбата с COVID-19 и многобройните запитвания от граждани, на 7 февруари 2022 г. Министерство на здравеопазването, съвместно с „Информационно Обслужване“ АД, изгради и пусна в експлоатация онлайн базирана система за регистрация на доброволци, които да помогнат в борбата с коронавирусната инфекция. Всички желаещи да се включат като доброволци и да подпомогнат здравните служби, могат да заявят своето желание на интернет портала Националната здравно-информационна система на адрес https://www.his.bg/ или на единния информационен портал https://coronavirus.bg/.

Доброволците трябва да попълнят своите лични данни, да посочат контакт за обратна връзка. Системата позволява на доброволците да опишат своите умения и опит, което ще помогне на регионалните здравни инспекции да ги насочат към лечебните заведения, които изпитват най-остра нужда от персонал. Доброволците имат възможност сами да изберат лечебното заведение, в което биха искали да помогнат.

Всички заявления се обработват изцяло по електронен път, като всяка от страните се уведомява чрез електронна поща при промяна на статусите на заявленията и сключване на договор.