Спецификации за разработване на информационни системи

Документи

SWAGGER документация (съвместима с версиите на тестова среда): https://ptest-api.his.bg/index.html

 • Пътна карта на Функционалностите в НЗИС за 2022 към 01.04.2022: v2.7
 • Спецификация за генериране на НРН: v1.0.1
 • Спецификация на 2D баркод за обмен на информация: v1.0.1
 • Автентикация за Достъп до API: v1.0.2
 • Е-Направление - Функционална Спецификацияv1.0.1
 • Е-Направление - API Спецификация
  • В разработка: v1.3.4
  • Тестова среда: v1.3.3
  • Продукционна среда: v1.2.1
 • Е-Рецепта - Функционална Спецификация: v1.0.2
 • Е-Рецепта - API Спецификация
  • В разработка: v1.3.2
  • Тестова среда: v1.3.1
  • Продукционна среда: v1.2.2
 • Е-Имунизация - Функционална Спецификация: v1.0.1
 • Е-Имунизация - Процеси за Задължителните Имунизации (BPMN): v1.1.1
 • Е-Имунизация - API Спецификация
  • В разработка: N/A
  • Тестова среда: v1.1.1
  • Продукционна среда: v1.1.1
 • Е-Преглед - Инструкции за употреба: v1.0.3
 • Е-Преглед - API Спецификация
  • В разработка: v1.0.10
  • Тестова среда: v1.0.9
  • Продукционна среда: v1.0.9
 • Е-Хоспитализация - Инструкции за употреба: v1.0.0
 • Е-Хоспитализация - API Спецификация
  • В разработка: v1.0.1
  • Тестова среда: v1.0.0
  • Продукционна среда: N/A
 • Общи медицински услуги - Инструкции за употреба: v1.0.2
 • Общи медицински услуги - API Спецификация
  • В разработка: v1.0.9
  • Тестова среда: v1.0.8
  • Продукционна среда: v1.0.8
 • API Бизнес Правила - Спецификация
  • В разработка: N/A
  • Тестова среда: v1.0.9
  • Продукционна среда: v1.0.8
 • Номенклатури - Информативна Спецификация (използвайте C001)
  • В разработка: v1.3.5
  • Тестова среда: v1.3.4
  • Продукционна среда: v1.3.4
 • ИБД МЕ - API Спецификация: v1.0.0

Интерпретатор за дозировка и прием

Валидационни схеми и примери