Спецификации за разработване на информационни системи

Документи

 • Спецификация за генериране на НРН: v1.0.1
 • Спецификация на 2D баркод за обмен на информация: v1.0.1
 • Автентикация за Достъп до API: v1.0.2
 • Е-Направление - Функционална Спецификацияv1.0.1
 • Е-Направление Лаб - API Спецификация
  • Тестова среда: v1.1.3
  • Продукционна среда: v1.1.3
 • Е-Рецепта - Функционална Спецификация: v1.0.2
 • Е-Рецепта - API Спецификация
  • Тестова среда: v1.1.6
  • Продукционна среда: v1.1.5
 • Е-Имунизация - Функционална Спецификация: v1.0.1
 • Е-Имунизация - API Спецификация
  • Тестова среда: v1.0.7
  • Продукционна среда: v1.0.7
 • Е-Преглед - API Спецификация
  • Тестова среда: v1.0.2
  • Продукционна среда: N/A
 • Общи медицински услуги - API Спецификация
  • Тестова среда: v1.0.6
  • Продукционна среда: v1.0.4
 • API Бизнес Правила - Спецификация
  • Тестова среда: v1.0.5
  • Продукционна среда: v1.0.3
 • Номенклатури - Спецификация
  • Тестова среда: v1.2.7
  • Продукционна среда: v1.2.5
 • ИБД МЕ - API Спецификация: v1.0.0

Валидационни схеми и примери